BejelentésSTAR WARS 2008
Az erő legyen veled!

MENÜSithek

Bár a sötét oldalról és a sithről nagyon kevés információ maradt meg a sok háború után, azért valamit lehet tudni róluk, de az egészet még több homály fedi, mint a jedik sorsát.

Az a kevés, nagy erővel rendelkező lény, aki megtanulta becsülni, értékelni és érezni az Erő sötét oldalának a hatalmát, azok a sötét jedik. Az Árnyakadémián tanultak és gyakoroltak, a hatalmas, álcázott űrállomáson a Core rendszerekben, vagy a sötét jedik Akadémiájában, ahol a jedi meg a sith hagyományokat és tudományokat oktatták a fiatal tanítványoknak, akik megtanulták értékelni a sötét oldalt és sith sötét lordjait, azokat a múltban élt és hatalmas erővel rendelkező sötét jediket, akik sith varázslatokat is alkalmaztak. A sithek nagy varázslók voltak, akik uralták az Erő sötét oldalát, a sötét jedik pedig a sötét oldal szolgái voltak.

A sithet és a sötét oldalt sokszor összekeverik, és azt hiszik, hogy egy és ugyanaz. Sok jedi azt hitte, hogy ha ismerik a sitheket, akkor ismerik a sötét oldalt. Arra oktatták őket, hogy maradjanak távol a sithektől, és a jedi a kettőt egyesítette. Sokan azt hiszik hogy a kettő egyesült, de a régi sith írások, amelyeket még azelőtt írták meg mielőtt a sötét jedi elrontotta volna a sitheket, nem azt írják amit remélnénk találni. A régi sith írások arról szólnak hogy a varázslataik igazából nem gonosz eredetűek voltak, nem azért voltak hatalmasak mert gonoszak voltak. A sithek használták az Erőt, de csak ritkán, és minden arra utal hogy amikor használták, akkor a sötét oldalnak egy részét is használták.

Később, a sith írások arról szólnak hogy tele vannak gonoszsággal, dühvel meg gyűlölettel azok ellen, aki nem hozzájuk tartoznak. De hogy történt ez? Hogy lett egy egész faj gonosz? Van valami bizonyíték arra hogy egy sötét jedi elrontotta volna őket?

Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, mert majdnem minden információ elveszett, és ami megmaradt, az rejtve van, hogy valamikor később, amikor eljön az idő, a sithek ismét kiemelkedjenek a többiek közül és uralják a galaxist. Hogy lehetséges válaszokat kapjunk, az azelőtti időkre kell emlékezni, amikor a sith sötét, Lord Naga Sadow uralkodott.

A sithek, mint faj, mindig is léteztek. Gyíkszerű humanoidok voltak, akik kis közönségekben éltek egy bolygón. Az akkori sith filozófia azt mondja, hogy kis klánokban éltek, s ritkán volt kapcsolat a klánok közt. Végrehajtották a mágikus szertartásaikat egy ”varázsló” vezetésével. De nem lehet azt mondani hogy ez a varázsló a sötét oldalnál volt, de azt talán lehetne mondani hogy kapizsgált mindkét oldalban, mert a varázslatok nem voltak se teljesen gonosz szándékúak, se teljesen jó szándékúak.

Sok legenda szól arról hogy a sithek a világos oldalt kezdték használni, és fokozatosan fejlődtek, ugyanúgy, mint a jedik. De a sithek fejlődése más irányú volt, mint a jediké, mert a végén gonoszak lettek, és amikorra Naga Sadow megtalálta őket, akkor már teljesen a sötét oldal részei voltak és növekvő erővel és hatalommal uralták azt.

De még több homály fedi azt, hogy miért fejlődtek más irányba, mint a jedik. Amikor Sadow megtalálta őket, akkor már régen a sötét oldal részei voltak. Sadow észrevette a hatalmukat és elhatározta, módot talál arra, hogy ezt a javára fordítsa. Sadow megtanulta a vékony szálakat amik összekötötték a sith varázslatokat a sötét oldallal és hogy használja őket. A legrosszabbik árulást követte el: ellenük fordította a nehezen szerzett tudományukat.

Ezzel az eseménnyel a sithek a sötét oldal szolgái lettek. Amikor a sithek elvesztették a saját énjüket és az egyedi képességüket, hogy uralják az Erőt, a sötét oldal szolgái lettek, és már nem uralták a többé a sötét oldalt. A különbség a sötét jedik és a sithek között olyan homályos lett, hogy már nem is lehet tudni, hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik.

Végül azt lehetne mondani hogy a sötét jedi az, aki a sötét oldalt használja és a szolgálja.

Sith az, aki a sith fajból származik, akik egykoron nagy és hatalmas varázslók voltak.
Sith lord: a sithek hagyományát követi és folytatja, tudja használni a sötét oldalt és a sith varázslatokat, valamikor egy klán vezetője volt.
Sith sötét lordja: egyszerre csak egy személy létezett, aki képes volt uralkodni a sötét oldal felett, kitűnően alkalmazta mindegyik sith varázslatot, és az összes sith és sötét jedi felett uralkodott.
Krath: sötét kultusz képviselői, akik varázslók voltak és a sötét oldal meg a sith erejét használták fel, de nem voltak annyira erősek, mint a sith lordok.

Sötét kódex:

Bár ismét homály fedi a sith kódexet, a sötét kódex a sötét jedire vonatkozik, de a sith is ilyen alapokkal kezdte kiterjeszteni a hatalmát.

A sithek a sötét oldal gyermekei, tele igazi gyűlölettel és haraggal, tetteik lényege az agresszió. jó rendbeli jediknek szigorú előírásaik szabályaik vannak, jedinek sithnek nincs ilyesmi, szabadon cselekszenek, amit akarnak-.azt csinálnak, akarnak, hogy lényük legyen érzelmekkel vágyakkal maguk mesterük felé.A sötét jedi és a sith erejüket sötét és csábító érzelmekből merítik, mint a félelem, düh, gyűlölet, harag, és igazi sith rejtelmekbe kapizsgálnak-nagyon kevesen el is érik hogy igazi Dark Lord of The sithek legyenek. Ez az ami erőt és hatalmat ad a sötét jedi nek/sithnek.

A sötét jedik írtak egy kódexet, amit figyelmesen kísértek, bár a jedik nem is tudták hogy létezett

Nincs béke, harag van.
Nincs félelem, hatalom van.
Nincs halál, halhatatlanság van.
Nincs gyengeség, sötét oldal van.
Én vagyok a sötétség szíve.
Nem ismerek félelmet,
De félelmet okozok az ellenségeimnek.
Én vagyok a világok pusztítója.
Ismerem a sötét oldal hatalmát.
Én vagyok a gyűlölet lángja.
Az egész univerzum előttem hajol meg.
A sötétségnek áldozom magamat.
Ahol igazi életet találtam
A világosság halálában.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!